Praktische Info

Wat moet ik meenemen?​

​Als u voor de eerste keer komt, zorg er dan zeker voor dat u volgende zaken bijheeft:

  • Het voorschrift van de voorschrijvende arts/specialist
  • Klever mutualiteit (ziekenkas)
  • Alle relevante info i.v.m. uw klacht (foto’s, verslagen,…)
  • In geval van een arbeidsongeval: gegevens van de verzekering.

Per uitzondering kan er een huisbezoek plaatsvinden op afspraak.

Tarieven & Prijzen​

Ik ben een geconventioneerde kinesitherapeut wat inhoudt dat ik de tarieven hanteer die bepaald zijn door het RIZIV. 

Enkel voor huisbezoeken wordt er een supplement aangerekend.  

Indien u niet op uw afspraak aanwezig kan zijn, gelieve minstens 24u op voorhand te verwittigen!